Home

SYN-bit deep traffic analysis

Communicatie tussen eindgebruikers en applicaties, maar ook tussen applicaties onderling wordt steeds belangrijker. Daarnaast wordt de communicatie zelf steeds complexer. De kans op verstoringen neemt daarmee toe, evenals het bedrijfsrisico dat met de verstoringen gepaard gaat.

SYN-bit helpt om deze verstoringen op te lossen. Dit doen we door diep in de verkeersstromen te kijken en aan te geven wat er mis gaat (eventueel op bit-niveau).

Vaak gaat het om kleine foutjes in de wijze waarop systemen zijn ingericht. Maar het komt ook voor dat er door SYN-bit bugs worden gevonden in de gebruikte apparatuur. Wij helpen dan in het contact met de fabrikant om deze bugs opgelost te krijgen.

SYN-bit heeft ruime kennis en ervaring met Application Delivery Networks, datacenter oplossingen gericht op applicatie optimalisatie.

Te denken valt hierbij aan producten van F5 Networks, Alteon en Cisco ACE. Maar de brede kennis van SYN-bit maakt ons ook inzetbaar bij oplossingen gebaseerd op andere producten.

Het ligt in de filosofie van SYN-bit om klanten in staat te stellen zelf verstoringen op te lossen, zodat de impact hiervan zo veel mogelijk beperkt blijft.

Om deze reden biedt SYN-bit op maat gemaakte training en coaching trajecten om het probleemoplossend vermogen van de betrokken medewerkers van de klant te vergroten.

Share this

Facebooktwitterlinkedinmail